GE Careers
Apply Now    

Milieudeskundige binnen EHS

 • GE Healthcare
 • Experienced
 • Posted 2/5/2018 9:51:31 AM
 • 2968832
 • Job Function: Environmental Health & Safety
 • Business Segment: Healthcare Global Supply Chain
Location(s): Netherlands; Eindhoven


About Us:
GE is the world’s Digital Industrial Company, transforming industry with software-defined machines and solutions
that are connected, responsive and predictive. Through our people, leadership development, services, technology
and scale, GE delivers better outcomes for global customers by speaking the language of industry.


There is no other life sciences company quite like GE Healthcare Life Sciences. A $5 billion business with more than 11,000 individuals in over 100 countries, we are at work enabling a new era in medicine. For more than 60 years, GE Healthcare Life Sciences has globally supported the development and use of new therapies, helping
accelerate the journey from biological understanding to clinical therapy. GE Healthcare Life Sciences works with cutting edge technology enabling and advancing the discovery, diagnosis and medical treatments of the present and the future. We are accelerating biology to cell therapy in ways no other company can.

GE is an Equal Opportunity Employer. Employment decisions are made without regard to race, color, religion, national or ethnic origin, sex, sexual orientation, gender identity or expression, age, disability, and according with all local laws protecting different status.

Follow us on Twitter, join our LinkedIn Group or become a fan of our Facebook page. Receive job and event notifications by becoming a member of the GE Talent Community. Stay up to date on what’s happening at GE around the globe by checking out the GE Careers Blog.

Role Summary:
Als milieudeskundige binnen EHS ben je verantwoordelijk de coördinatie van interne milieuzaken binnen het bedrijf. Je bent verantwoordelijk voor het onderdeel Environmental Defenses in het managementsysteem. Je hebt kennis en inzicht in de relevante wet- en regelgeving en weet deze ook te interpreteren naar de dagelijkse praktijk.

Essential Responsibilities:
Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie van het afvoeren van het gevaarlijk afval binnen de inrichting. Je beschikt hiervoor over voldoende kennis op het gebied van opslag en vervoer van gevaarlijke (afval)stoffen. Je bent in staat om snel op veranderingen te kunnen anticiperen en om beslissingen te nemen in het belang van de veiligheid voor de werkomgeving. Je bent verantwoordelijk voor het tijdig opstellen en indienen van vereiste rapportages bij het bevoegde gezag. Je bent goed in staat zelfstandig te werken maar kunt ook prima in een team van deskundigen functioneren.


 • (Mede)aanspreekpunt voor wet- en regelgeving en audits op milieugebied alsmede de coördinatie van interne- en externe audits op dat gebied. Bewaakt vervolgens ook opvolging hiervan
 • Beheer van de diverse (wettelijke) procedures, -registraties, -rapportages en -aangiften
 • Voert incidentanalyses uit en rapporteert hierover binnen de organisatie
 • Levert vanuit milieu-perspectief een bijdrage aan diverse projecten
 • Signaleert verbeterpunten en optimaliseert het managementsysteem
 • Vertaalt wet- en regelgeving en vergunningseisen naar de lokale situatie
 • Rapporteert aan de EHS Manager
 • Functie is voor 28uur/week
De exacte functiegebieden worden in overleg ingedeeld op basis van kennis en ervaring.


As an environmental expert within EHS, you are responsible for coordinating internal environmental issues within the company. You are responsible for the Environmental Defenses component in the management system. You have knowledge and insight into the relevant laws and regulations and you can also interpret these into everyday practice.

You are responsible for coordinating the disposal of the hazardous waste within the establishment. You have sufficient knowledge in the area of storage and transport of hazardous waste / substances. You are able to quickly anticipate changes and make decisions in the interests of safety. You are responsible for the timely preparation and submission of required reports to the competent authority. You are well able to work independently but can also work well in a team of experts.
 • (Co-) contact for legislation and regulations and environmental audits, as well as the coordination of internal and external audits in that area. Then monitors this as well
 • Management of the various (legal) procedures, registrations, reports and declarations
 • Performs incident reports and reports on this within the organization
 • Provides a contribution to various projects from an environmental perspective
 • Indicates points for improvement and optimizes the management system
 • Translates laws and regulations and licensing requirements to the local situation
 • Reports to the EHS Manager
 • Position is for 28 hours/week
The exact function areas are divided in consultation on the basis of knowledge and experience.


Qualifications/Requirements:
 • Je hebt een afgeronde HBO-opleiding op het gebied van Milieukunde of -technologie, chemie/chemische technologie en/of gelijkwaardig door ervaring
 • Je hebt kennis van de milieu wet- en regelgeving, bij voorkeur aangevuld met kennis op het gebied van milieumanagementsystemen
 • Je hebt kennis van de regelgeving rondom gevaarlijke stoffen (REACH, CLP) alsmede de opslag (PGS15) en vervoer (ADR) van gevaarlijke (afval) stoffen. Een afgeronde opleiding Veiligheidsadviseur ADR is een pré, of je bent bereid dit certificaat te behalen
 • Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel in het Nederlands als in het Engels (woord en geschrift)
 • Kennis van GMP is een pré
 • Je beschikt over een sterke motivatie, besluitvaardigheid en overtuigingskracht vanuit een positieve instelling en uitstraling

 • You have a completed HBO education in the field of Environmental Science or Technology, Chemistry / Chemical Technology and/or equivalent knowledge/experience
 • You have knowledge of the environmental laws and regulations, preferably supplemented with knowledge in the field of environmental management systems
 • You have knowledge of the regulations concerning hazardous substances (REACH, CLP) as well as the storage (PGS15) and transport (ADR) of hazardous (waste) substances. A completed training Safety advisor ADR is an advantage, or you are prepared to obtain this certificate
 • You have excellent communication skills in Dutch, also in English (word and writing)
 • Knowledge of GMP is an advantage
 • You have strong motivation, decisiveness and persuasiveness from a positive attitude and image


Locations: Netherlands; Eindhoven

GE offers a great work environment, professional development, challenging careers, and competitive compensation.  GE is an Equal Opportunity Employer.  Employment decisions are made without regard to race, color, religion, national or ethnic origin, sex, sexual orientation, gender identity or expression, age, disability, protected veteran status or other characteristics protected by law.


Apply Now    
Link for schema

GE Careers Technical Assistance

Having technical issues with ge.com/careers or your application? We're here to help.

Get In Touch

Connect With Us

Stay up to date on GE and possible opportunities that open in areas that interest you.

Sign Up